Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Aðalsteinn Leifsson skipaður ríkissáttasemjari

Ásmundur Einar Daðason félags- og barnamálaráðherra hefur í dag skipað Aðalstein Leifsson framkvæmdastjóra hjá EFTA sem ríkissáttasemjara frá og með 1.apríl nk. Helga Jónsdóttir settur ríkissáttasemjari mun gegna störfum fram til þess tíma.

Þann 5. desember 2019 auglýsti félagsmálaráðuneytið laust til umsóknar embætti ríkissáttasemjara og var umsóknarfrestur til og með 20. desember 2019. Alls bárust sex umsóknir um embættið en einn umsækjandi dró á síðari stigum umsókn sína til baka. Ráðgefandi nefnd var skipuð af félags- og barnamálaráðherra þann 3. janúar 2020 til að meta hæfni umsækjenda um embætti ríkissáttasemjara.

Í auglýsingu frá félagsmálaráðuneytinu, þar sem umrætt embætti var auglýst laust til umsóknar, kom meðal annars fram að ríkissáttasemjari starfi á grundvelli laga nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur, með síðari breytingum. Jafnframt kom fram að ríkissáttasemjari annist sáttastörf í vinnudeilum milli launafólks og félaga þess annars vegar og atvinnurekenda og félaga þeirra hins vegar. Því skuli þess gætt að afstaða ríkissáttasemjara sé slík að telja megi hann óvilhallan í málum launafólks og atvinnurekenda, sbr. 1. mgr. 20. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Þá kom fram í auglýsingunni að enn fremur væri lögð áhersla á forystuhæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum.

Nefndin skilaði umsögn sinni 27. janúar 2020 þar sem niðurstaða nefndarinnar var að þrír umsækjendur væru jafnhæfir til að gegna embætti ríkissáttasemjara.

Það er mat félags- og barnamálaráðherra að af þessum þremur einstaklingum uppfylli Aðalsteinn Leifsson best þær kröfur sem gerðar eru til þess sem skipaður verður í embættið. Eftir samráð við forsvarsmenn samtaka aðila vinnumarkaðarins er það enn fremur niðurstaða ráðherra að afstaða Aðalsteins Leifssonar sé slík að telja verði hana óvilhalla í málum launafólks og atvinnurekenda enda hafi hann samhliða öðrum störfum, starfað sem aðstoðarríkissáttasemjari frá því í byrjun árs 2019.

Aðalsteinn lauk MBA námi frá Edinburgh Business School / Herriot Watt University í október 2004. Auk þess hefur hann lokið MSc námi frá London School of Economics (LSE). Þá stundaði hann doktorsnám í samningatækni hjá Greneoble Ecole de Management samhliða vinnu á árunum 2016-2018. Frá því í janúar 2014 hefur Aðalsteinn leitt daglegan rekstur EFTA sem hefur starfstöðvar í Genf, Brussel og Luxemburg og tæplega eitt hundrað starfsmenn en í því starfi hefur meðal annars reynt á verkstjórn og forystuhæfileika Aðalsteins, oft og tíðum við krefjandi aðstæður. Einnig hefur hann leitt skrifstofu aðalframkvæmdastjóra EFTA. Samhliða starfi sínu hjá EFTA hefur Aðalsteinn starfað sem lektor við Háskólann í Reykjavík þar sem hann hefur meðal annars kennt samningatækni og lausn deilumála í MBA námi og í meistaranámi innan hinna ýmsu deilda skólans. Í framangreindri kennslu, við ráðgjöf og í nýlegri bók sinni sem og samningaviðræðum almennt hefur Aðalsteinn lagt áherslu á traust, heiðarleika, opin samskipti og gagnkvæman ávinning. Þá hefur Aðalsteinn, eins og áður er nefnt, starfað sem aðstoðarríkissáttasemjari frá því í byrjun árs 2019 vegna samninga á almennum vinnumarkaði og hefur hann veitt embættinu liðsinni og verið til ráðgjafar auk þess að sitja fundi með samningsaðilum þar sem meðal annars hefur reynt á hæfni hans í mannlegum samskiptum.

Aðalsteinn hefur því víðtæka þekkingu og reynslu á samningamálum en auk fræðilegrar þekkingar hefur hann reynslu af þátttöku í samningaviðræðum, kennslu í samningatækni, ráðgjöf við samningsaðila og aðstoð við deiluaðila við að bæta samskipti en allt er þetta reynsla og þekking sem talin er mikilvæg þegar kemur að því að skipa í embætti ríkissáttasemjara.

Í ljósi framangreinds er það mat félags- og barnamálaráðherra að Aðalsteinn sé best til þess fallin, af þeim umsækjendum sem framangreind nefnd taldi hæfasta til að gegna embætti ríkissáttasemjara, til að annast sáttastörf í vinnudeilum milli launafólks og félaga þess annars vegar og atvinnurekenda og félaga þeirra hins vegar.

Tengdar fréttir